2008Duo.02

Rating

1

2

Score

LoseOften 1844

X

X

1 1 2
DFME 1462 0 0

X

X

0

 

2008Duo.03

Rating

1

2

Score

LoseOften 1844

X

X

     
Wessel 1752    

X

X

 

 

2009Duo.01

Rating

1

2

Score

Folgers 1591

X

X

0 0 0
KingWhacker 1517 1 1

X

X

1

 

2009Duo.02

Rating

1

2

Score

Boggled 1800 X X      
az2112 1573     X X  

 

2009Duo.03

Rating

1

2

Score

KingWhacker 1618 X X 1 1 2
LeonieHelm 1393 0 0 X X 0

 

2009Duo.04

Rating

1

2

Score

SheldonJ 1765 X X 0.5 1 1.5
nbrand 1667 0 0.5 X X 0.5

 

2009Duo.05

Rating

1

2

Score

StesurBarsa 1830 X X      
superplayer 1612     X X  

 

2009Duo.06

Rating

1

2

Score

AntonioMendonca 1683 X X 0.5 0 0.5
Tjet 1506 1 0.5 X X 1.5

 

2010Duo.01

Rating

1

2

Score

cornfused 1519 X X   0 0
Tjet 1506 1   X X 1

 

2010Duo.02

Rating

1

2

Score

AntonioMendonca 1683 X X      
rsanchez 1570     X X  

 

2010Duo.03

Rating

1

2

Score

Zumbi 1970 X X      
fishbag 1795     X X